Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach

Zakończenie projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”

Raport: Fundusze Europejskie w regionach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój

Debata nt. Funduszy UE w woj. warmińsko-mazurskim – 29 marca 2016

Debata nt. Funduszy UE w woj. opolskim – 22 marca 2016

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. opolskim

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. warmińsko-mazurskim

Seminarium pt. „Fundusze Europejskie w regionach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój” 30-31.03.2016 Warszawa

Debata nt. Funduszy UE w woj. mazowieckim – 11. marca 2016

Debata nt. Funduszy UE w woj. świętokrzyskim – 24. lutego 2016

Debata nt. Funduszy UE w woj. pomorskim – 19. lutego 2016

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. mazowieckim

Debata nt. Funduszy UE w woj. łódzkim– 27. stycznia 2016

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. łódzkim

Debata nt. Funduszy UE w woj. wielkopolskim – 15. stycznia 2016

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. kujawsko-pomorskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. podkarpackie

Debata nt. Funduszy UE w woj. kujawsko-pomorskim – 16. grudnia 2015

Debata nt. Funduszy UE w woj. podkarpackim – 10. grudnia 2015

Debata nt. Funduszy UE w woj. małopolskim – 7. grudnia 2015

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. świętokrzyskie

Debata nt. Funduszy UE w woj. lubelskim – 20. listopada 2015

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. pomorskie

Debata nt. Funduszy UE w woj. podlaskim – 10. listopada 2015

Debata nt. Funduszy UE w woj. śląskim – 28. października 2015

Debata nt. Funduszy UE w woj. lubuskim – 4. listopad 2015

Debata nt. Funduszy UE w woj. zachodniopomorskim – 29 września 2015

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. lubuskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. lubelskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. podlaskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. małopolskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. śląskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. dolnośląskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. zachodniopomorskie

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. wielkopolskie

Analiza nt. obecności przedstawicieli NGO w 16 KM RPO 2014-2020

Baza danych przedstawicieli NGO w 16 KM RPO 2014-2020

Debata nt. Funduszy UE na Dolnym Śląsku – 25 maja 2015

Wyniki głosowania na przedstawicieli KM RPO 2014-2020 w woj. małopolskim

Wyniki głosowania do KM RPO 2014-2020 w woj. świętokrzyskim po prostestach

Wyniki głosowania na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. świętokrzyskim

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-2020 w woj. małopolskim do 20.4.15

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. świętokrzyskim

Świętokrzyskie NGO apelują o konsultację całości SzOOP 2014-2020

Wyniki wyborów uzupełniających do KM RPO 2014-20 w woj. lubuskim

Powołano Komitet Monitorujący RPO 2014-20 – woj. dolnośląskie

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO 2014-2020 w woj. podkarpackim

Powołano KM RPO 2014-20 w woj. wielkopolskim

Powołanie KM RPO 2014-20 w woj. lubuskim

Powołano Komitet Monitorujący RPO 2014-2020 w woj. lubuskim

Powołanie KM RPO 2014-2020 w woj. opolskim

Powołanie KM RPO 2014-2020 w woj. łódzkim

Wyniki głosowania na kadyndatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. warmińsko-mazurskim

Wyniki głosowania na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. łódzkim

Nabór kandydatów NGO do KM RPO 2014-2020 woj. świętokrzyskiego do 31 marca 2015

Lubuskie – nabór kandydatów NGO do KM RPO z zakresu ochrony środowiska

Lubuskie – ogłoszenie wyników naboru przedstawicieli NGO do KM RPO

Mazowieckie – ostateczna lista kandydatów przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO 2014-2020 woj. małopolskiego do 24 marca 2015

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 woj. podkarpackiego do 18 marca 2015

Wyniki głosowania na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-20 woj. lubelskiego

Wyniki głosowania na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020 woj. dolnośląskiego

Głosowanie na przedstawicieli NGO w KM RPO woj. lubuskiego do 4 marca 2015

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO 2014-2020 w woj. mazowieckim

Głosowanie na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020 woj. łódzkie – do 5 marca 2015

Głosowanie na przedstawicieli NGO do KM RPO 2014-2020 woj. warmińsko-mazurskie do 3 marca 2015

Wyniki głosowania na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-20 woj. wielkopolskie

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-2020 woj. lubelskiego do 24 lutego 2015

Wytyczne do funduszy UE 2014-2020

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO 2014-2020 woj. kujawsko-pomorskie

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. podkarpackiego do 20 lutego 2015

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. mazowieckiego do 19 lutego 2015

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. lubuskiego do 18 lutego 2015

Lista kandydatów zgłoszonych do KM RPO woj. warmińsko-mazurskiego

Lista zgłoszonych do KM RPO woj. łódzkiego

SZOPy poza konsultacjami?

Głosowanie na kandydatów do KM RPO woj. wielkopolskiego do 9 lutego 2015

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO woj. lubelskiego

Głosowanie na kandydatów do KM woj. dolnośląskiego do 5 lutego 2015

Pipe dreams

Wyniki wyborów do KM RPO 2014-2020 woj. zachodniopomorskiego

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. warmińsko-mazurskiego do 2 lutego 2015

Nabór przedstawicieli NGO do KM woj. łódzkiego do 1 lutego 2015

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. wielkopolskiego do 26 stycznia 2015

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. lubelskiego do 24 stycznia 2015

Głosowanie na kandydatów do KM RPO woj. kujawsko-pomorskiego

Wyniki głosowania na przedstawicieli KM RPO w woj. zachodniopomorskim

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO woj. podlaskiego

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO woj. dolnośląskiego

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO woj. śląskiego

Zgłaszanie kandydatów do KM RPO woj. kujawsko-pomorskiego do 2.1.2015

Ruszył nabór kandydatów do KM RPO woj. dolnośląskiego

Wszystkie RPO przekazane do KE

Nabór przedstawicieli NGO do KM RPO woj. łódzkiego na początku 2015

EU Funds 2014-2020 – New Money, Old Ideas

About the project „European Funds for sustainable development in regions”

Głosowanie na kandydatów do KM RPO – woj. śląskie

Głosowanie na kandydatów do KM RPO – woj. zachodniopomorskie

Zgłoszeni kandydaci do KM RPO – woj. podlaskie

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO woj. opolskiego

Rady pożytku zorganizują wybory do Komitetów Monitorujących RPO