« Powrót do listy

Powołano Komitet Monitorujący RPO 2014-20 – woj. dolnośląskie

Kategorie w których występuje projekt:
dolnośląskieKomitety Monitorujące RPO

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego powołany został Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

17 marca 2015 r. został powołany Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020. Skład Komitetu regulują zapisy projektu Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. W pracach Komitetu będą brać udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów spoza administracji. Organizacje pozarządowe zostały wybrane do składu KM RPO WD 2014-2020 w drodze otwartych wyborów przeprowadzonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu przewidziane jest pod koniec kwietnia br.

Skład osobowy KM RPO WD 2014-2020:
Uchwała nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

źródło: http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=112&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2008