« Powrót do listy

Wyniki głosowania na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-20 woj. lubelskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubelskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 (KM RPO WL).

♦ W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska najwięcej głosów uzyskał:

Bartosz Piech (zastępca: Marta Zając)

♦ W głosowaniu na przedstawiciela organizacji właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem  najwięcej głosów uzyskał:

Andrzej Kidyba (zastępca: Elżbieta Anasiewicz-Sompor)

♦ W głosowaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji najwięcej głosów uzyskała

Marzena Pieńkosz-Sapieha (zastępca: Gustaw Jędrejek)

♦ W wyborach na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych jedynym zgłoszonym kandydatem jest:

Piotr Nakonieczny (zastępca: Katarzyna Barcikowska)

Zachęcamy także do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

Lista oddanych głosów KM RPO WL

Zgodnie z pkt. 6.18 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

– zostały przesłane w terminie,
– zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
– zostały podpisane.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: mateusz.winiarski@lubelskie.pl

Protesty można przesyłać do 13 marca 2015 r. do godz. 14.00

źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1136&mode=news&group=621&news=49946&p=