« Powrót do listy

Powołano Komitet Monitorujący RPO 2014-2020 w woj. lubuskim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOlubuskie

7 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W składzie nowo powołanego Komitetu Monitorującego obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujący środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców. Rolę doradczą pełnić będą przedstawiciele Komisji Europejskiej.

W składzie obecni są również obserwatorzy, reprezentujący różne środowiska, których opinie stanowić będą wsparcie w pracach Komitetu. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy następujące dokumenty:

– skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz

– zakres zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, będący załącznikiem nr 2 do uchwały.

źródło: http://lubuskie.pl/news/16775/27/Powolano-Komitet-Monitorujacy-RPO-Lubuskie-2020/