« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. wielkopolskim – 15. stycznia 2016

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachwielkopolskie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Biblioteka Ekologiczna serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – województwo wielkopolskie”, która odbędzie się w dniu 15. stycznia 2016 roku, o godz. 11.00 w sali im. K. Marcinkowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, wejście C.

Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa wielkopolskiego, w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po którym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Poznania (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

W załączniku znajdą Państwo agendę debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 06.12.2015.

Kontakt do organizatorów:

Regionalny koordynator – Barbara Paryś, e-mail: : barbara.parys@wp.pl , tel: 605940056