« Powrót do listy

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO 2014-2020 w woj. mazowieckim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOmazowieckie

Komisja wyborcza wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje, że na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 – 2020) zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 – 2020).

Komisja wyborcza przeprowadziła weryfikację zgłoszeń kandydatów ze względu na:
a) przesłanie w terminie do 19 lutego 2015 r.
b) liczbę organizacji, które udzieliły poparcia dla kandydata;
c) posiadanie czynnego prawa wyborczego przez organizację pozarządową zgłaszającą kandydata;
d) złożenie stosownych oświadczeń przez kandydata.

Po przeprowadzeniu weryfikacji Komisja wyborcza stwierdziła, że następujące zgłoszenie dokonane zostało nieprawidłowo:

1. Zgłoszenie dokonane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze – zgłoszenie dokonane przez podmiot nieposiadający czynnego prawa wyborczego – jednostkę terenową lub oddział nie posiadający osobowości prawnej.

Komisja wyborcza informuje, że w związku ze zgłoszonymi kandydaturami istnieje możliwość złożenia protestu. Protest może zostać zgłoszony w terminie do dnia 2 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej dialog@mazovia.pl.

źródło: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/lista_zgloszonych_kandydatow_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_komitetu_monitoruja.html?cHash=630e4b72e9