Kontakt

Polska Zielona Sieć
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel./fax 12 431 28 08

Biuro w Szczecinie
ul. Kaszubska 57, pok. 4
70-402 Szczecin
tel. 91 831 53 92

Biuro w Warszawie
ul. Raszyńska 32/44, lok. 140
02-026 Warszawa
tel. 22 892 00 86
fax: 22 892 06 14