« Powrót do listy

Głosowanie na przedstawicieli NGO do KM RPO 2014-2020 woj. warmińsko-mazurskie do 3 marca 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOwarmińsko-mazurskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin przesyłania kart do głosowania: 3 marca 2015 r.

Głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. SPIS KANDYDATÓW stanowi załącznik do ogłoszenia. Głosowanie następuje jedynie na KARTACH DO GŁOSOWANIA stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Karty do głosowania – wypełnione, podpisane, zeskanowane – należy przesyłać mailem, na adres:radadpp@warmia.mazury.pl

Termin przesyłania kart do głosowania: 3 marca 2015 r.

Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Sposób głosowania określa „Ordynacja wyborcza” w rozdz. 6.

Kontakt w sprawie: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego WWM w Olsztynie, tel. 89 512 58 76, 724 777 741.

spis kandydatów
karta do głosowania