« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE na Dolnym Śląsku – 25 maja 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalnedolnośląskieFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Polska Zielona Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej zasiadającej w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim.

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2015r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej (EkoCentrum) we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 25A.

Podczas spotkania zostanie przedstawiony Regionalny Program Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. ze szczególnym uwzględnieniem Osi Priorytetowych RPO WD
2014-2020, w których organizacje pozarządowe, samodzielnie bądź w partnerstwie będą mogły pozyskiwać środki na działania oraz raport z konsultacji Szczegółowego opisu osi Priorytetowych RPO.

Podczas spotkania wspólnie wypracujemy zasady współpracy oraz narzędzia komunikacji pomiędzy przedstawicielami strony pozarządowej KM RPO dla woj. Dolnośląskiego, a organizacjami pozarządowymi.

Ponadto w czasie spotkania zostaną również omówione założenia projektowe ogólnopolskiego „Monitoringu Funduszu Europejskich” realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych  w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz projekt Fundusze Europejskie projekt zrównoważonego rozwoju realizowanego przez Polską Zieloną Sieć.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoś się już dziś! Prześlij swoje zgłoszenie do dnia 21 maja 2015r na adres e-mailowy jakub.walburg@dfop.org.pl lub faksem na nr 71 793 23 24.

PROGRAM SPOTKANIA

zaproszenie NGO