« Powrót do listy

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. lubelskie

Kategorie w których występuje projekt:
Analizy RPOFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachlubelskie

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 i dokumentach uszczegóławiających – woj.lubelskie.