« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO woj. opolskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOopolskie

Komisja wyborcza ogłosiła wyniki głosowania na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu  Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWO 2014 – 2020).
W głosowaniu udział wzięło 55 organizacji, które złożyły 56 kart do głosowania. Oddanych zostało 51 głosów ważnych oraz 5 głosów nieważnych.

Wyniki głosowania:

 • w obszarze „ promowanie włączenia społecznego, równość szans płci, równość szans
  i niedyskryminacji”
  (dostępne 2 miejsca):

  • Nawankiewicz Ilona / Mańdziuk Marcin – 1 głos
  • Piechowicz-Witoń Dorota / Kosmala Tomasz – 43 głosy
  • Szpilak Justyna / Gruntowski Mateusz – 4 głosy
 • w obszarze „rozwój przedsiębiorczości” (dostępne 1 miejsce):
  • Czyczyło Jakub / Wasiel Jolanta – 22 głosy
  • Dębicka-Ozorkiewicz Grażyna / Gmitrasiuk Michał – 3 głosy

W obszarze „ochrona środowiska” nie został zgłoszony żaden kandydat.

Informujemy, iż istnieje możliwość wniesienia protestów dotyczących głosowania. Protest może być wniesiony wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania, tj. do dnia 19.12.2014 r. na adres i.podobinska@opolskie.pl

Zgłoszone protesty zostaną rozpatrzone przez komisję wyborczą w terminie 7 dni. Od decyzji komisji wyborczej nie przysługuje odwołanie.

Spis kandydatów

Wyniki głosowania

Więcej informacji na http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=200&idd=1611