« Powrót do listy

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO woj. dolnośląskiego

Kategorie w których występuje projekt:
dolnośląskieFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPO

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 8 stycznia upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD). W terminie spłynęło 15 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

  • Zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
  • Kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała jedynie liczbę organizacji, oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, nie weryfikowano zgodności z rejestrem);
  • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
  • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

W przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w ordynacji wyborczej (pkt. 5.5).

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Dolnośląskiego 2014-2020 wraz z informacją o wyniku oceny formalnej.

Lista zgłoszonych kandydatów

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres protest.pows@mpips.gov.pl

Protesty można przesyłać do  21 stycznia 2015 r.

źródło:http://pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Dolnoslaskiego,3645.html