« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. łódzkim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOłódzkie

Komisja Wyborcza składająca się z pozarządowej części Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego publikuje ogłoszenie o wyniku głosowaniu na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poniższa tabela prezentuje nazwiska osób rekomendowanych przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego po etapie zgłaszania kandydatów, kiedy do danego obszaru tematycznego poprawnie zgłosiła się jedna para kandydatów i nie było konieczne przeprowadzenie wyborów:

Obszar

Imię i nazwisko kandydata na członkinię/członka komitetu

Imię i nazwisko kandydata na zastępczynię/zastępcę komitetu

ochrona środowiska

Busiakiewicz Grzegorz

Sobera Jolanta

tereny wiejskie lub działania na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego

Sipa Grzegorz

Figlewicz Renata

promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

Gwóźdź Paweł

Sokołowska Henryka

ponadbranżowy związek stowarzyszeń

Sepkowska Zofia

Dudek Henryk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia nazwiska par kandydatów wobec których zastosowano procedurę wyborów przeprowadzonych wśród organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego:

 

Obszar

Imię i nazwisko kandydata na członkinię/członka komitetu

Imię i nazwisko kandydata na zastępczynię/zastępcę komitetu

rewitalizacja lub przedsiębiorczość społeczna

Frączak Kazimiera

Gągolewicz Paweł

rewitalizacja lub przedsiębiorczość społeczna

Gawrońska Wioletta

Musielski Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W terminie przeznaczonym na głosowanie, organizacje oddały 105 głosów.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 

Frączak Kazimiera,  Gągolewicz Paweł

67 głosów

Gawrońska Wioletta,  Musielski Tomasz

38 głosów

 

 

 

 

 

W związku z powyższym do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w obszarze rewitalizacji lub przedsiębiorczości społecznej zostają zarekomendowani para: Kazimiera Frączak oraz Paweł Gągolewicz.

Zestawienie glosow.xlsx

1_zalacznik_nr_1_Ordynacja_wyborcza_KM_2014-_2020.docx

 

źródło: http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/581-wyniki-g%C5%82osowania-na-cz%C5%82onk%C3%B3w-komitetu-monitoruj%C4%85cego-rpo-w%C5%82-na-lata-2014-2020-w-obszarze-rewitalizacja-lub-przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna