« Powrót do listy

Analiza nt. obecności przedstawicieli NGO w 16 KM RPO 2014-2020

Poniżej znajdą Państwo raport obejmujący analizę obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w 16 komitetach monitorujących regionalne programy operacyjne 2014-2020.

W raporcie zawarto informacje nt. nowej ordynacji wyborczej wprowadzającej demokratyczny proces wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących. Szczegółowo przeanalizowano i opisano proces przebiegu wyborów w każdym z 16 województw pod kątem zgodności z procedurami zawartymi w ordynacji wyborczej, ilości miejsc w komitetach przeznaczonych dla przedstawicieli trzeciego sektora, ilości zgłoszonych kandydatów oraz ilości organizacji biorących udział w głosowaniu. Sprawdzono także, ilu spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych w obszarze ochrony środowiska podpisało Kartę Reprezentacji POE.

W raporcie uwzględniono też wnioski dot. udziału POE w wyborach do KM, a zwłaszcza udziału ochotniczych straży pożarnych kandydujących na miejsca dla przedstawicieli w obszarze ochrony środowiska.

Analiza obecności przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020