« Powrót do listy

Lista zgłoszonych kandydatów do KM RPO woj. lubelskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOlubelskie

Procedura naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020 wkracza w kolejny etap.

Komisja wyborcza zgodnie z Ordynacją wyborczą wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) zweryfikowała zgłoszenia kandydatów /ek ze względu na:
a) przesłanie w terminie;
b) wskazanie 10 organizacji, które udzieliły poparcia dla kandydata;
c) posiadanie czynnego prawa wyborczego przez organizację pozarządową zgłaszającą kandydata;
d) złożenie stosownych oświadczeń przez kandydata.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 22 zgłoszenia. 16 ZGŁOSZEŃ SPEŁNIAŁO WARUNKI

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

Pełna dokumentacja dostępna pod adresem:
http://www.lubelskie.pl/AAA_RPO_KM.zip

Każdy może wnieść protest wyborczy w sprawie zgłoszeń.
Protesty wyborcze dotyczące zgłoszonych kandydatów wnoszone są do komisji wyborczej w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zgłoszonych kandydatów tj. 5 lutego 2015 r. na adres mateusz.winiarski@lubelskie.pl
Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

źródło: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1136&mode=news&group=621&news=49245&p=