« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. warmińsko-mazurskim – 29 marca 2016

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachRPO w województwachwarmińsko-mazurskie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja „Borussia”serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – woj. warmińsko-mazurskie”, która odbędzie się w dniu 29 marca 2016 w Olsztynie, w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA, ul. Zyndrama z Maszkowic 2.

Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa warmińsko-mazurskiego w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po którym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Olsztyna (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Poniżej znajdą Państwo agendę debaty.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 24 marca 2016 r.

Kontakt do organizatorów: Fundacja „Borussia”

Osoba kontaktowa: Dominika Złakowska-Cieślak; e-mail: d.zlakowska.cieslak@borussia.pl; tel./fax 48 89 534 00 26