« Powrót do listy

Lista zgłoszonych do KM RPO woj. łódzkiego

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOłódzkie

Lista Zgłoszonych Kandydatów

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, iż 1 lutego upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (KM RPO WŁ). W terminie spłynęło 11 zgłoszeń.

Zgodnie z pkt. 5.19 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy:

  • Zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
  • Kandydat uzyskał poparcie wymaganej liczby organizacji (komisja badała liczbę oraz formę prawną organizacji wskazaną w formularzu zgłoszeniowym lub deklaracji poparcia, zgodność złożenia poparcia ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS, załączenie wymaganych dokumentów dodatkowych – zgodnie z pkt. 5.17 ordynacji);
  • organizacja zgłaszająca kandydata posiada czynne prawo wyborcze;
  • kandydat złożył stosowne oświadczenia.

W przypadku kandydatów na miejsce dla przedstawiciela federacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska zweryfikowano także, czy podmiot zgłaszający spełnia wymagania określone w ordynacji wyborczej (pkt. 5.5).

Badano również zgodność przesłanego zgłoszenia z innymi wymaganiami określonymi w ordynacji wyborczej.

Poniżej zestawienie wszystkich kandydatów zgłoszonych do Komitetu Monitorującego RegionalnyProgram Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 wraz z informacją o wyniku oceny formalnej.

zestawienie_zgloszen_lodzkie.xls

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych. Z dokumentów tych usunięto dane teleadresowe kandydatów:
grzegorz busiakiewicz jolanta sobera zal nr 1.docx

jerzy dauksza krystyna jakobowska zal nr 1.pdf

danuta frankiewicz tomasz kmin zal nr 1.pdf

kazimiera fraczak pawel gagolewicz zal nr 1.docx

wioletta gawronska tomasz musielski zal nr 1.docx

pawel gwozdz henryka sokolowska zal nr 1.docx

anna kazmierczyk marek smigiel zal nr 1.pdf

grzegorz krakala iwona jaskulska zal nr 1.docx

zofia sepkowska henryk dudek zal nr 1.docx

grzegorz sipa renata figlewicz zal nr 1.docx

malgorzata zwolinska grzegorz debowski zal nr 1.docx

 

W przypadku zastrzeżeń do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adresmalgorzata.kowalska1@lodzkie.pl (zwracamy uwagę na cyfrę po nazwisku).

Protesty można przesyłać do 12 lutego 2015 r. do godz. 23.59.

źródło: http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/560-lista-zg%C5%82oszonych-kandydat%C3%B3w-do-komitetu-monitoruj%C4%85cego-rpo-2014-2020