« Powrót do listy

Wytyczne do funduszy UE 2014-2020

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach

Obowiązujące wytyczne:

  • Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Pobierz plik
    Data obowiązywania: od 30.01.2015 r. (pierwsza wersja dokumentu)
  • Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Pobierz plik
    Data obowiązywania: od 30.01.2015 r. (pierwsza wersja dokumentu)
  • Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 Pobierz plik
    Data obowiązywania: od 21.01.2015 r. (pierwsza wersja dokumentu)