« Powrót do listy

Wyniki głosowania do KM RPO 2014-2020 w woj. świętokrzyskim po prostestach

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOświętokrzyskie

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego po rozpatrzeniu protestów ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (KM RPO WŚ).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji największą liczbę głosów uzyskała Pani Anna Mikołajczyk (zastępca: Pan Marcin Agatowski)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Sebastian Gralec (zastępca: Pani Monika Balicka)
W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska największą liczbę głosów uzyskał Pani Anna Depczyńska (zastępca: Pan Artur Pawelec)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji
i oświaty największą liczbę głosów uzyskała Pan Michał Braun (zastępca: Pani Renata Miszczuk).
Ostatecznego zatwierdzenia członków i ich zastępców do składu Komitetu monitorującego RPO WŚ dokonał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
w załączeniu wyniki głosowania z uwzględnieniem protestów