« Powrót do listy

Wyniki głosowania na przedstawicieli KM RPO w woj. zachodniopomorskim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOzachodniopomorskie

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego zamieszcza spis kandydatów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz wyniki głosowania na kandydatów.

Wyniki głosowania zawierają szczegółową informację dotyczącą oddanych głosów, tj. nazwę, numer rejestru i siedzibę wszystkich organizacji pozarządowych, które oddały ważne głosy, wraz z informacją o kandydatach, na których głosowały; w przypadków głosów nieważnych podano uzasadnienie unieważnienia.

Spis kandydatów

Wyniki głosowania