Fundusze Europejskie dla Zrównoważonego Rozwoju

O projekcie – Celem strategicznym projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020)
Analizy RPO – W ramach oceny wdrażania funduszy europejskich 2007-2013 na poziomie regionalnym zostało przygotowanych 16 analiz regionalnych programów operacyjnych ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem.

Analizy RPO – W ramach oceny wdrażania funduszy europejskich 2007-2013 na poziomie regionalnym zostało przygotowanych 16 analiz regionalnych programów operacyjnych ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem .

Warsztaty dla POE – W celu wypracowania rekomendacji dla programowanych funduszy na poziomie regionalnych zorganizowanych zostanie 16 warsztatów, do udziału w których zostaną zaproszone Pozarządowe Organizacje Ekologiczne, lokalni liderzy i grupy obywatelskie. Na bazie wykonanych wcześniej analiz wdrażania funduszy oraz praktycznej wiedzy uczestników w trakcie warsztatów wypracowane zostaną wspólne stanowiska – rekomendacje dotyczące priorytetów dla danego regionu z punktu widzenia horyzontalnego uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w PRO 2014-2020.

Stanowiska POE – Opracowane zostanie 16 stanowisk Pozarządowych Organizacji Ekologicznych nt. priorytetów funduszy UE na szczeblu regionalnym – rekomendacji odnośnie realizacji zasady zrównoważonego na podstawie rezultatów z przeprowadzonych warsztatów.

Debaty „Okrągłe Stoły” – Opracowane stanowiska zostaną przedyskutowane z decydentami w ramach organizowanych na szczeblu regionalnym 16 debat „okrągłych stołów” , w których udział wezmą reprezentanci POE oraz administracji publicznej.

Konferencja – W ramach prowadzenia dialogu z decydentami na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim zostanie zorganizowana konferencja promująca wypracowane rezultaty. Wydarzenie ma służyć prezentacji oraz przedyskutowaniu wypracowanych stanowisk z przedstawicielami instytucji krajowych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz innych ministerstw) i europejskich (KE, europosłowie).

 

swiss

 Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej