« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. pomorskim – 19. lutego 2016

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachpomorskie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departamentem Rolnictwa i Środowiska, Pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa serdecznie zaprasza do udziału w debacie pt. „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – woj. pomorskie.”
która odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa pomorskiego w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po którym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Gdańska (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Poniżej znajdą Państwo agendę debaty.

Miejsce debaty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, sala nr 133C

Jak dojechać: https://www.google.pl/maps/place/Okopowa+21%2F27,+Gda%C5%84sk/@54.3435191,18.6439073,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46fd73985bf7e797:0xd4db8b79a133a96c
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17.02.2016
Kontakt do organizatora: SUDOŁ COOPERATION Dominik Sudoł, 692 342 510; sudomik@gmail.com