« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. świętokrzyskim – 24. lutego 2016

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachświętokrzyskie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego”, która odbędzie się dnia 24 lutego 2016 o godz 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX wieków Kielc 3, budynek C2 sala 102 (I piętro).

Celem debaty jest przedyskutowanie zapisów dokumentów uszczegóławiających Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, kryteria oceny projektów) pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałe zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do RPO województwa świętokrzyskiego 2014-2020 w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po czym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu dla osób spoza Lublina (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty. Po spotkaniu zapraszamy na wegański poczęstunek.

Poniżej znajdą Państwo agendę debaty.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20.02.2016

Kontakt do organizatorów: Krzysztof Gorczyca krzysztof.gorczyca@ekolublin.pl tel 81/743-71-04