« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. świętokrzyskim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOświętokrzyskie

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Głosowanie odbywać się będzie w terminie 8 – 13 kwietnia 2015 r.

Liczba dostępnych miejsc w KM RPOWŚ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:
1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
2. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji,
3. jedno dla przedstawiciela federacji,
4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i oświaty.

Spis kandydatów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Głosowanie trwa w terminie 8 – 13 kwietnia 2015 r.
Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Karty do głosowania w jeden z wymienionych sposobów:
1. przesłanie skanu na adres mailowy anna.kudla@sejmik.kielce.pl
2. złożenie w formie papierowej z dopiskiem „wybory do KM RPOWŚ 2014-2020” w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, piętro I, pokój 123.
3. przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WŚ 2014-2020” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej z czterech odrębnych list dla każdego z typów miejsc.

Karta do głosowania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

pis kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WŚ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

  1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
  2. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji,
  3. jedno dla przedstawiciela federacji,
  4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i oświaty.
Lp. Imię i nazwisko kandydata oraz jego zastępcy Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata

KANDYDACI DO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REPREZENTUJĄCY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

1 Anna DepczyńskaArtur Pawelec Stowarzyszenie Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii, nr KRS 0000470062, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym

KANDYDACI DO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REPREZENTUJĄCY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ PROMOWANIA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, RÓWNOŚCI SZANS PŁCI, RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

1 Anna MikołajczykMarcin Agatowski Fundacja PEStkanr KRS 0000419150, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
2 Grzegorz SolarzIzabela Pustuła Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „KUŹNIA”, nr KRS 0000045342, Ostrowiec Świętokrzyski Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
3 ks. Stanisław SłowikKatarzyna Kozłowska Caritas Diecezji Kieleckiejnr KRS 0000198087, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym

KANDYDACI DO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REPREZENTUJĄCY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

O CHARAKTERZE FEDERACYJNYM

1 Sebastian GralecMonika Balicka Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzontnr KRS 0000546282, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
2 Mirosław KopikAgnieszka Kmiecik Związek Stowarzyszeń „Federacja Forum Wiedzy”nr KRS 0000429957, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym

KANDYDACI DO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REPREZENTUJĄCY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁAJĄCE NA RZECZ EDUKACJI I OŚWIATY

1 Marek MikaBeata Napierała Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczościnr KRS 0000020058, Końskie Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
2 Jacek PawlińskiElżbieta Nowacki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcachnr KRS 0000067987, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
3 Michał BraunRenata Miszczuk Stowarzyszenie Centrum Wolontariatunr KRS 0000244954, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
4 Aneta Nasternak-KmiećKamil Stanos Fundacja Centrum Europy Lokalnejnr KRS 0000358259, Kielce Informacja o działalności w sektorze pozarządowym
Komisja wyborcza w dniu 1 kwietnia br. opublikowała listę kandydatów oraz ogłosiła możliwość wniesienia protestów wyborczych w terminie 6 dni od dnia publikacji listy kandydatów. Termin wnoszenia protestów minął 6 kwietnia o godz. 24.00. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne protesty.

źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/44477-xxx?start=60