« Powrót do listy

Zgłoszeni kandydaci do KM RPO – woj. podlaskie

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOpodlaskie

Komisja wyborcza zgodnie z Ordynacją wyborczą  wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zweryfikowała zgłoszenia kandydatów /ek ze względu na:
a)    przesłanie w terminie;
b)    wskazanie 10 organizacji, które udzieliły poparcia dla kandydata;
c)    posiadanie czynnego prawa wyborczego przez organizację pozarządową zgłaszającą kandydata;
d)  złożenie stosownych oświadczeń przez kandydata.

Lista zgłoszonych kandydatów

Pełna dokumentacja

Każdy może wnieść protest wyborczy w sprawie zgłoszeń.

Protesty wyborcze dotyczące zgłoszonych kandydatów wnoszone są do komisji wyborczej w terminie 3 dni od ogłoszenia listy zgłoszonych kandydatów tj. w terminie 10 – 12 grudnia 2014 r. na adres podlaskie.wybory.km@gmail.com 

 Głosowanie będzie odbywać się w terminie od 15 do 29 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/