« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO woj. śląskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOśląskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji taką samą liczbę głosów (29 głosów) uzyskali:

  • Piotr Bańczyk, jako członek oraz Ewa Muszczak, jako zastępca
  • Norbert Galla, jako członek oraz Krystyna Gwizdoń, jako zastępca

Zgodnie z pkt. 7.6 Ordynacji wyborczej – „Jeżeli kilku kandydatów w ramach jednej listy, o której mowa w pkt. 6.5, otrzymało taką samą liczbę głosów oraz ze względu na liczbę głosów powinni oni otrzymać rekomendacje, a ze względu na liczbę miejsc przewidzianych przez instytucję zarządzającą dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w danym obszarze tematycznym nie ma możliwości powołania do komitetu wszystkich tych kandydatów, Rada Działalności Pożytku Publicznego lub Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego decyduje o tym, któremu spośród tych kandydatów udzielić rekomendacji.”

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

źródło: http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Slaskiego,2014-2020,3627.html