« Powrót do listy

Głosowanie na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-2020 woj. łódzkie – do 5 marca 2015

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOłódzkie

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (KM RPO WŁ)

Głosowanie obejmuje wybór przedstawiciela organizacji działających na rzecz rewitalizacji lub przedsiębiorczości społecznej. W KM RPO WŁ przewidziano 1 miejsce dla wyżej wymienionego obszaru.

Szczegółowe informacje na temat kandydatów:

kandydat 1: kazimiera fraczak pawel gagolewicz zal nr 1.docx

kandydat 2 : wioletta gawronska tomasz musielski zal nr 1.docx

W przypadku pozostałych obszarów tematycznych, na które nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub liczba zgłoszeń pozytywnie zweryfikowanych jest niższa lub równa liczbie przewidzianych  miejsc w komitecie, Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże instytucji zarządzającej kandydatów bez wcześniejszego głosowania.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej. Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze oddaje głos na kandydata poprzez postawienie znaku „X” przy jego imieniu i nazwisku. Kartę do głosowania można wypełnić poprzez:

a)     pobranie i edycję pliku zawierającego kartę do głosowania a następnie wydrukowanie i podpisanie karty do głosowania;

b)     pobranie, wydrukowanie i odręczne wypełnienie oraz podpisanie karty do głosowania.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podpisanie formularzy zgłoszeniowych zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji wskazanym w KRS (i w statucie).

Karta do głosowania

TERMIN GŁOSOWANIA:

Głosy można przesyłać do 5. marca 2015 r. do godz. 23.59.   pocztą elektroniczną na adresmalgorzata.kowalska1@lodzkie.pl (zwracamy uwagę na cyfrę po nazwisku).

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA:

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego przysługuje:

a)     organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego;

b)     wpisanemu do KRS, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa łódzkiego – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa.

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym,niezbędne jest przesłanie, wraz z kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

W przypadku oddziałów terenowych organizacji niezbędne jest przesłanie, wraz z kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu zawierającego informacje na temat osób upoważnionych do reprezentowania.

UWAGA!!!

Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata.

W przypadku przesłania karty do głosowania:

a)     po terminie;

b)     bez kompletnych danych organizacji pozarządowej;

c)     bez podpisów osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej;

d)     w formie niezgodnej ze wzorem;

e)     nieczytelnej;

wszystkie głosy oddane na tej karcie będą nieważne.

W przypadku przesłania w terminie głosowania więcej niż jednej karty do głosowania przez jedną organizację pozarządową, wszystkie głosy oddane na kartach przesłanych przez tę organizacjębędą nieważne.

 

Prosimy także o zapoznanie się z zapisami Ordynacji wyborczej. 

Ordynacja_wyborcza_KM_2014-_2020 (docx)

Wszyscy zgłoszeni kandydaci (xls)

źródło:http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/571-wybory-do-komitetu-monitoruj%C4%85cego-g%C5%82osowanie