Aktualności

31-03-2016

Zakończenie projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zakończył realizację projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”. Projekt dotyczył udziału pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) i obywateli w finalnej fazie programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 na poziomie regionalnym, tj. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 16 województwach. Jego celem była pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju (ZR) w programowaniu funduszy UE na lata 2014–2020 dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie POE i obywateli na szczeblu...

28-03-2016

Raport: Fundusze Europejskie w regionach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój

Na podstawie prezentowanych i dyskutowanych podczas debat -„okrągłych stołów” analiz oceniających zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 pod...

Ostatnio dodane publikacje

30-06-2015

Analiza nt. obecności przedstawicieli NGO w 16 KM RPO 2014-2020

Poniżej znajdą Państwo raport obejmujący analizę obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w 16 komitetach monitorujących regionalne programy operacyjne 2014-2020. W raporcie zawarto informacje nt. nowej ordynacji wyborczej wprowadzającej demokratyczny proces wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących. Szczegółowo przeanalizowano i opisano proces przebiegu wyborów w każdym z 16 województw pod kątem zgodności z procedurami zawartymi w ordynacji wyborczej, ilości miejsc w komitetach...

30-06-2015

Baza danych przedstawicieli NGO w 16 KM RPO 2014-2020

Poniżej znajdą Państwo bazę danych przedstawicieli organizacji pozarządowych w 16 komitetach monitorujących regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Baza danych przedstawicieli NGO w KM RPO...

09-04-2014

Oszczędnie, odnawialnie, obywatelsko – analiza projektów RPO na lata 2014-2020

Zapraszamy do lektury analizy projektów Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pod kątem dostępności środków unijnych na projekty energetyczne dla gospodarstw domowych. Przygotowana przez Polską Zieloną Sieć i CEE Bankwatch Network publikacja pokazuje, w jaki sposób środki unijne będące w dyspozycji samorządów wojewódzkich będą się mogły przyczynić do rewolucji energetycznej w poszczególnych...