« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów do KM RPO 2014-2020 w woj. podkarpackim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOpodkarpackie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, że w dniu 20 marca podjęła uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Komitet Monitorujący RPO WP). 18 marca br. upłynął termin przesyłania kart do głosowania na poszczególnych kandydatów. Po przeanalizowaniu ww. kart wyłoniono kandydatów do czterech obszarów w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W załączeniu przedstawiona została ww. uchwała, której załącznik przedstawia wyniki głosowania, zestawienie liczby oddanych głosów oraz wykaz podmiotów, które oddały swój głos na poszczególnych kandydatów.

Pobierz plik (Uchwała w sprawie wyboru.pdf)Uchwała Nr 1/2015 RDPP WP 1144 kB
Pobierz plik (Wyniki glosowania.pdf)Zestawienie liczby oddanych głosów 104 kB
Pobierz plik (Wykaz podmiotów.pdf)Wykaz podmiotów, które oddały swój głos

źródło: http://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/3809-dokonano-wyboru-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-rpo-wp-2014-2020