« Powrót do listy

Wyniki głosowania na kandydatów NGO do KM RPO 2014-20 w woj. świętokrzyskim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOświętokrzyskie

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (KM RPO WŚ).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji największą liczbę głosów uzyskała Pani Anna Mikołajczyk (zastępca: Pan Marcin Agatowski)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Sebastian Gralec (zastępca: Pani Monika Balicka)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska największą liczbę głosów uzyskał Pani Anna Depczyńska (zastępca: Pan Artur Pawelec)

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i oświaty największą liczbę głosów uzyskała Pan Michał Braun (zastępca: Pani Renata Miszczuk).

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>>Lista oddanych głosów RPO WŚ<<<

Zgodnie z pkt. 6 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała ważność karty do głosowania.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres anna.kudla@sejmik.kielce.pl

Protesty można przesyłać do 19 kwietnia 2015 r.

źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/44592-wybory-przedstawicieli-ngo-do-komitetu-monitorujacego-rpo-ws-2014-2020-ogloszenie-o-wynikach-glosowania?start=20