« Powrót do listy

Wyniki głosowania na przedstawicieli KM RPO 2014-2020 w woj. małopolskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOmałopolskie

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska największą liczbę głosów uzyskał Pan Łukasz Smółka (zastępca Pani Krystyna Brzyk).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskał Pan Piotr Foszcz (zastępca Pani Łucja Kucmin-Węglarczyk).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. w zakresie włączenia społecznego największą liczbę głosów uzyskał Pani Barbara Nowakowska-Mossór (zastępca: Pan Adam Jaśkow).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji największą liczbę głosów Pani Wioletta Derymecka (zastępca: Pan Wojciech Knapik).

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>>Lista oddanych głosów RPO WM<<<

 

Uprzejmie informujemy, że w przewidzianym terminie na zgłaszanie protestów do nadesłanych zgłoszeń lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą wpłynęło 5 protestów.

>>protest 1<<

>>protest 2<<

>>protest 3<<

>>protest 4<<

>>protest 5<<

>>odpowiedź<<

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska największą liczbę głosów uzyskał Pan Łukasz Smółka (zastępca Pani Krystyna Brzyk).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji największą liczbę głosów uzyskał Pan Piotr Foszcz (zastępca Pani Łucja Kucmin-Węglarczyk).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz federacji organizacji pozarządowych największą liczbę głosów uzyskała Pani Barbara Nowakowska-Mossór (zastępca: Pan Adam Jaśkow).

W głosowaniu na przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. w zakresie włączenia społecznego największą liczbę głosów uzyskała Pani Wioletta Derymacka (zastępca: Pan Wojciech Knapik).

 

Zachęcamy do zapoznania się z listą wszystkich oddanych głosów.

>>>Lista oddanych głosów RPO WM<<<

Zgodnie z pkt. 6.16 ordynacji wyborczej, Komisja Wyborcza zweryfikowała, czy karty do głosowania:

  • zostały przesłane w terminie,
  • zawierają kompletne dane organizacji pozarządowej,
  • zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej,
  • siedzibę organizacji pozarządowej znajdującej się na terenie województwa małopolskiego.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie pocztą elektroniczną protestów na adres: ngo@umwm.pl

Protesty można przesyłać do 28 kwietnia 2015 r.

Ważne! Ze względu na dużą liczbę oddanych głosów wraz z protestem prosimy o podanie sposobu przesłania kart do głosowania: poczta tradycyjna, email (w przypadku email: data, godzina, adres email z którego głos był przesyłany).

>>>ordynacja wyborcza<<<

>>>Głosowanie<<<

źródło: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13948