« Powrót do listy

Lubuskie – ogłoszenie wyników naboru przedstawicieli NGO do KM RPO

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubuskie

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Najwięcej głosów wśród przedstawicieli:

1) organizacji pozarządowych działających na rzecz rynku pracy: Czesław Słodnik/ Agata Nolka-Metrykowska

2) organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji: Adam Szulczewski/ Iwona Szablewska

Lista oddanych głosów KM RPO – Lubuskie 2020.

Informacja o wynikach głosowania dostępna jest na stronie www.lubuskie.pl.

W pozostałych obszarach, ze względu na fakt, iż liczba nadesłanych i zweryfikowanych pozytywnie zgłoszeń była równa liczbie miejsc zarezerwowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w składzie Komitetu, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego rekomendowała:

  • Jana Koniarka/ Agnieszkę Pundyk jako przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze infrastruktury społecznej;
  • Anitę Kucharską-Dziedzic/ Tomasza Lewandowskiego jako przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;
  • Romualda Malinowskiego/ Bernadetę Walaszek jako przedstawicieli organizacji pozarządowej będącej federacją.

W obszarze organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, w związku z brakiem kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego podjęła decyzję o ponownym przeprowadzeniu procedury wyborczej.

źródło: www.lubuskie.pl