« Powrót do listy

Wyniki głosowania na przedstawicieli NGO w KM RPO 2014-20 woj. wielkopolskie

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOwielkopolskie

Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z ramienia Wielkopolskiej Rady Działalności Pozytku Publicznego w składzie:

 • Pani Justyna Kowalska-Zych,
 • Pani Justyna K. Ochędzan,
 • Pani Agnieszka Kuźma-Zywert,
 • Pan Zbigniew Stochalski,
 • Pan Krzysztof Sawiński,

informuje o wynikach przeprowadzonego głosowania.

Ogółem organizacje pozarządowe oddały 355 głosów w tym w ramach poszczególnych obszarów tematycznych:

 • Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – 321 głosów ważnych, 34 głosów nieważnych/brak głosu,
 • Reprezentowanie federacji – 238 głosów ważnych, 117 głosów nieważnych/brak głosu,
 • Interwencji WRPO z wyłączeniem pozostałych obszarów tematycznych – 287 głosów ważnych, 68 nieważnych/brak głosu.

Ponadto 6 organizacji przesłało swoje karty do głosowania już po terminie w związku z tym Komisja Wyborcza nie brała ich pod uwagę.

Na podstawie przesłanych kart do głosowania oraz oddanych głosów Komisja stwierdza, iż na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2015 wybrani zostali:

 • w obszarze ochrony środowiska – Pan Michał Nowak jako Członek Komitetu Monitorującego oraz Pan Grzegorz Marszałek jak zastępca członka KM (jedyna zgłoszona kandydatura),
 • w obszarze promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – Pani Lidia Węsierska-Chyc jako Członek Komitetu Monitorującego oraz Marcin Piotrowski jako Zastępca członka KM (163 głosy),
 • w obszarze reprezentowania federacji – Pani Iwona Janicka jako Członek Komitetu Monitorującego oraz Pan Gniewko Niedbała jako zastępca członka KM (172 głosy),
 • w obszarze interwencji WRPO z wyłączeniem pozostałych obszarów tematycznych – Pani Ewa Gałka jako Członek Komitetu Monitorującego oraz Pani Anna Jądrzyk jako zastępca członka KM (157 głosów).

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku głosowania w tym wykaz przesłanych kart wraz z uwagami Komisji Wyborczej do pobrania poniżej.

Biogramy poszczególnych kandydatów dostepne są na stronie artykułu ogłaszającego głosowanie w pliku p.n.: „listy kandydatów pozytywnie zweryfikowanych”:

http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/0/show/2209/

Wybranym przedstawicielom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Komitecie Monitorującym!

źródło: http://www.umww.pl/wybory-do-komitetu-monitorujacego-ogloszenie-wynikow-glosowania