« Powrót do listy

Analiza wdrażania funduszy UE w RPO i SzOOP 2014-2020 – woj. dolnośląskie

Kategorie w których występuje projekt:
Analizy RPOdolnośląskieFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 i dokumentach uszczegóławiających – woj. dolnośląskie.