« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. łódzkim– 27. stycznia 2016

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachłódzkie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach woj. łódzkie”, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, sala 107, I piętro.

Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa łódzkiego w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po którym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Łodzi (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Poniżej znajdą Państwo agendę debaty.

Jak dojechać: z dworca Łódż Kaliska – tramwajem 8 lub 14; z dworca Łódź Widzew – autobusem 69 B, 75,85 a następnie tramwajem 10 lub 14 – należy wysiąść na przystanku Piłudskiego-Sienkiewicza lub Piłsudskiego-Piotrkowska.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 25 stycznia 2016

Kontakt do organizatorów: Marta Karbowiak, marta.karbowiak@zrodla.org.pl, tel. 519-326-994