« Powrót do listy

Wyniki wyborów do KM RPO 2014-2020 woj. zachodniopomorskiego

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOzachodniopomorskie

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego zamieszcza spis kandydatów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z liczbą uzyskanych głosów, listę organizacji, które oddały głosy oraz informację o wniesionych po głosowaniu, w terminie 08-15.01.2015 r., protestach.

Zgodnie z Ordynacją wyborczą Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego na podstawie opublikowanych w niniejszym ogłoszeniu wyników wyborów wskaże Instytucji Zarządzającej RPO WZ przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Ostatecznego zatwierdzenia członków i ich zastępców do składu Komitetu monitorujacego RPO WZ dokona Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wybrani kandydaci zostaną o tym fakcie pisemnie poinformowani przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.