« Powrót do listy

Debata nt. Funduszy UE w woj. mazowieckim – 11. marca 2016

Kategorie w których występuje projekt:
Debaty regionalneFundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachwarmińsko-mazurskie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – woj. mazowieckie”, która odbędzie się w dniach 11 marca 2016 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym BusinessRoom, przy Placu Zawiszy, ul. Grójecka 1/3, sala nr 3, III piętro.

Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO. Do wspólnej dyskusji zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowane strony.

Podczas debaty zaprezentowany zostanie raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla województwa mazowieckiego w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnienie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaś zaprezentuje aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO, po którym nastąpi dyskusja nt. dalszych prac wdrożeniowych RPO.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich w okresie budżetowym 2014-2020, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz dojazdu dla osób spoza Warszawy (transport publiczny lub do wysokości 50% kilometrówki w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas debaty.

Poniżej znajdą Państwo agendę debaty.

Jak dojechać: Dwa przystanki tramwajowe od stacji metra Warszawa Centrum i dwa przystanki tramwajowe od Stacji metra Rondo Daszyńskiego. Od Dworca Centralnego odległość 1,3 km. Dojazd tramwajami: 1, 8, 22, 24. Dojazd autobusami: 105, 125, 150, 159, 178. Dla zmotoryzowanych miejsca parkingowe na płatnym parkingu naziemnym w cenie 3 zł/1h.

Prosimy o potwierdzenie Pani/Pana obecności do dnia 7.03.2016

Kontakt do organizatorów: Joanna Krawczyk, joannakrawczyk@zielonasiec.pl, 501564706, 22 892 00 86