« Powrót do listy

Powołanie KM RPO 2014-20 w woj. lubuskim

Kategorie w których występuje projekt:
Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionachKomitety Monitorujące RPOlubuskie

W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

W składzie nowo powołanego Komitetu Monitorującego obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujący środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców. Rolę doradczą pełnić będą przedstawiciele Komisji Europejskiej. W składzie obecni są również obserwatorzy, reprezentujący różne środowiska, których opinie stanowić będą wsparcie w pracach Komitetu.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy następujące załączniki:

– skład Komitetu Monitorującego oraz

zakres zadań KM RPO-L2020.

źródło: http://rpo2020.lubuskie.pl/powolanie-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-lubuskie-2020/