« Powrót do listy

Głosowanie na kandydatów do KM RPO – woj. zachodniopomorskie

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOzachodniopomorskie

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WZ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

1.      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

2.      jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu RPO WZ 2014-2020 tj. obszaru innowacyjności, B+R;

3.      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;

4.      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Głosowanie trwa w terminie 15 – 29 grudnia 2014 r.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie Karty do głosowania na adresy mailowe kfalinski@wzp.pl orazmkuncewicz@wzp.pl

Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej z czterech odrębnych list dla każdego z typów miejsc.

Spis kandydatów

karta do głosowania

źródło: http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/wybory-przedstawicieli-ngo-do-komitetu-monitorujacego-rpo-wz-2014-2020-glosowanie-na-kandydatow