« Powrót do listy

Powołanie KM RPO 2014-2020 w woj. opolskim

Kategorie w których występuje projekt:
Komitety Monitorujące RPOopolskie

Instytucja Zarządzająca (Zarząd Wojewódzatwa Opolskiego) w drodze uchwały powołała partnerski Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na każdym szczeblu w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę. Komitet Monitorujący powołano po decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przyjęcia programu. Skład Komitetu stanowi strona rządowa i samorządowa, przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Łącznie w pracach Komitetu po zmianach (uchwały w załączeniu) uczestniczy 61 osób: członkowie, obserwatorzy i przedstawiciele Komisji Europejskiej..