Wybierz kategorię projektu:


Wybrałeś kategorię: Polska

Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Czystsza produkcja a ochrona środowiska

GREENKEYS – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonych miast

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Projekt budowy wspólnej polsko-niemieckiej oczyszczalni ścieków w Gubinie

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim

Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw

Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu

Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi

Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych

Mapa drogowa do pracy

Kampania promocyjna karpia – Zdrów jak ryba

Centrum Innowacji i Edukacji Ekologicznej

Partnerstwo dla ratownictwa

Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przesmyki

Rozbudowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”

Rewaloryzacja Kopca tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej.

Pomagamy naturze – mała wiejska infrastruktura rekreacyjna jako poprawa atrakcyjności gminy Dobiegniew

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

creActiveNET – Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego

Zagospodarowanie turystyczne miejscowości Gozdowice z uwzględnieniem rzecznego przejścia granicznego

Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok – Bełchatów

Multikulturalne miejsce spotkań w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt

Ekorozwój Doliny Baryczy

Transgraniczny cykl maratonów rowerowych

Nowe technologie, know – how i energie odnawialne

WIECZNO – tworzenie Lokalnej Grupy Działania

Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Winda do pracy”

Projekt Sedina. Wytwarzanie i promowanie markowych produktów lokalnych.

Wieprz – Żywa Rzeka – wsparcie dla uczestnictwa społecznego w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej w dolinie Wieprza.

Park naturalistyczny Dolina Miłości – rewitalizacja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku.

Parki i ogrody oczami młodzieży

Centrum Zielonych Technologii

Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi i Biebrzy

Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej „Możemy więcej dla Załęża”

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego

„Dolina Ekologicznej Żywności” na Lubelszczyźnie

Spływ kajakowy po rzece Barycz

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2006” Polsko – Niemieckie spotkania turystyczne

Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy

Wsparcie na starcie

AquaStress. Łagodzenie presji na środowisko wodne.

Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS

Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny

Projekt BAR – Beskidzka Akademia Rozwoju

Ochrona nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym i Naturpark Barnim

Zielone Wrota – międzysektorowy portal przyrodniczy województwa podlaskiego

Transgraniczna infrastruktura turystyczna – ekologiczne zagospodarowanie polany „Głębokie”

Wioski tematyczne. Szukamy sposobów na wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy

Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVelo Dolny Śląsk-Olomouc

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

Projekt pilotażowy: „Model produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej”

AGORA – Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region – 2

Cyber-ręka lidera. Wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce

Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu

Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez narzędzie internetowe

Sudety – szansa dla młodych

Ochrona przyrody zamiast ochrony granic

Polska Łąka

Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Dajmy sobie pracę – Ekoszansa

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju RAZEM

Zielone Technologie w województwie podlaskim

Agroturystyka szansą dla regionu

Zielone miejsca pracy

AGORA – Network Sustainable Tourism Developmentin in the Baltic Sea Region