« Powrót do listy

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Brama na Bagna

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaKulturaOchrona przyrodyPharePolskaTurystykaZielony biznes

kraj

Polska

rejon

gminy Zawady, Wizna, Rutki

koszt projektu

74328,5 EUR

cel

Głównym celem projektu jest rozwój zrównoważonej turystyki, promocja i rozwój obszarów wiejskich oraz długoterminowa inwestycja w zasoby ludzkie. Podstawą projektu jest zrównoważony rozwój sfery przyrodniczej, gospodarczej i społecznej, który można osiągnąć poprzez działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i informacji ekologicznej, jak i działania na rzecz ochrony i promocji krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych regionu. Celem jest również zainicjowanie i trzymanie współpracy pomiędzy trzema gminami oraz pomiędzy trzema sektorami: administracji, obywateli i biznesu przy wypracowaniu metod i środków rozwoju regionu oraz aktywizacja ludności.

realizator

Lokalna Organizacja Turystyczna – Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

partnerzy

 • Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” z Białegostoku,
 • Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne „Łoś” z Wizny,
 • Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Wsi w Targoniach Wielkich,
 • Stowarzyszenie Ekoturystycznego „Biebrza Koneserom” z Moniek,
 • firma „Biebrza Eco-Travel” z Goniądza,
 • Gminy: Rutki, Wizna, Zawady,
 • Zakład Karny w Grądach Woniecko

odbiorcy

Głównymi beneficjentami są mieszkańcy, którzy mają otworzyć kwatery agroturystyczne, wypożyczalnie kajaków, punkty gastronomiczne, parkingi, a więc stworzyć własne miejsca pracy. Rozpocząć drobną produkcję rękodzieła artystycznego, oferować drobne usługi turystyczne. Umożliwi to nie tylko stworzenie nowych miejsc pracy i źródeł dochodów, ale także pobudzenie potencjału polskiej wsi, zatrzymanie na niej młodych ludzi.

okres realizacji

01.12.2005 – 31.08.2006

rezultaty

 • Powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Powstanie roboczej wersji „Programu Rozwoju Turystyki”
 • Powstanie w ośrodku „Brama na Bagnach” w Strekowej Górze biura informacji turystycznej, biura wsparcia przedsiębiorczości, izby regionalnej, sali konferencyjnej i przestrzeni wystawowej
 • Coraz szersze zainteresowanie lokalnej społeczności w współuczestniczeniu w projekcie
 • Otwarcie dwóch kwater agroturystycznych w gminie Zawady
 • Powstanie strony internetowej projektu wraz z modułem zgłaszania uwag i zmian do „Programu Rozwoju Turystyki”

źródła finansowania

38593,90 EUR – Phare 2003
12734,60 EUR – Budżet Państwa
23000,00 EUR – Gminy: Rutki, Wizna, Zawady

informacje dodatkowe

www.bramanabagna.pl

dodane przez

DFE

url

www.bramanabagna.pl

adres

Lokalna Organizacja Turystyczna
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Strękowa Góra 24 16 – 075 Zawady
Tel. 085 738 43 33
bramanabagna@op.pl