« Powrót do listy

AGORA – Network Sustainable Tourism Developmentin in the Baltic Sea Region

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

rejon

obszar Morza Bałtyckiego

koszt projektu

2.692.844,36 Euro,
z czego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1.924.461,77 Euro

realizator

Uniwersytet w Greifswald

partnerzy

44 partnerzy z 10 krajów (w tym Rosja i Białoruś), m.in.:

 • Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald, Niemcy
 • Federeal Environmental Agency, Niemcy
 • Support Society for the Archaeological- Ecological Centre Albersdorf, Niemcy
 • Friends of the Earth Germany, Niemcy
 • Darsser Arche Co. Ltd. of public utility – National Park & Visitor Centre, Niemcy
 • German Society for Nature Conservation, Niemcy
 • Estonian Tourist Bard, Estonia
 • Estonian Heritage Society, Estonia
 • Matsalu National Park, Estonia
 • Finnish Tourist Bard, Finlandia
 • Finnish Forest and Park Service, Finlandia
 • University of Helsinki, Institute for Rural Research and Training, Finlandia
 • Municipality of Isokyrö, Finlandia
 • Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Łotwa
 • Latvian Country Tourism Association “Lauku celotajs”, Łotwa
 • The Swedish Ecotourism Socjety
 • Baltic Sea Tourism Commission (BTC)

Ze strony polskiej:

 • Uniwersytet Gdański, wydział Makroekonomii
 • Polski Klub Ekologiczny, Koło Gliwice
 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsety

Podjęto także współpracę z takimi podmiotami, jak:

 • Baltic Sea Chambers of Commerce Ass.,
 • SOCIAL-HANSA
 • Coalition Clean Baltic

odbiorcy

instytucje i podmioty zaangażowane w działania na polu turystyki w danym regionie, a także politycy i decydenci szukający dogłębnej wiedzy i precyzyjnych informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich

okres realizacji

01.07.2005 – 31.12.2007, 30 miesięcy

rezultaty

Projekt ma charakter miedzysektorowy i dotyczy ważnych aspektów przyszłego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.
Jego rezultaty to przede wszystkim:

 • zebranie informacji o projektach i inicjatywach ukierunkowanych na rozwój zrównoważonej turystyki, a realizowanych w regionie Morza Bałtyckiego,
 • wypracowanie strategicznej koncepcji zrównoważonej turystyki,
 • podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w rozwój zrównoważonej turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez transfer wiedzy w ich rodzimym języku oraz wymianę doświadczeń,
 • stworzenie nowych oraz ulepszenie istniejącej sieci współpracy, skupiającej różnych członków; połączenie istniejących sieci, co pozwoliło na uniknięcie podwójnej pracy i powtarzania podobnych błędów,
 • docenienie roli wzajemnej współpracy, która może także przekładać się na korzyści ekonomiczne,
 • zaangażowanie do współpracy bardzo wielu partnerów,
 • podniesienie świadomości społecznej oraz popularyzacja takiego sposobu postrzegania turystyki, który przyczynia się do rozwoju regionu,
 • stworzenie długotrwałej, samo-finansującej się struktury, opartej na wzajemnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów i regionów.

źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG III B

możliwe źródła finansowania w Polsce

program INTERREG III B

dodatkowe działania

Dalsze plany dotyczące realizacji projektu to m.in.:

 1. powołanie Centrum Informacji i Usług (INFO & SERVICE HUB), działającego w zakresie zrównoważonej turystyki w obrębie Morza Bałtyckiego,
 2. stworzenie sieci współpracy o charakterze „parasola”, która skupiałaby, udzielających pomocy i wsparcia innym, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na określonym obszarze, na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym. W skład sieci wchodziłyby osoby reprezentujące zarówno środowiska naukowe, administrację publiczną, jak i przedsiębiorcy.

tło projektu

W świecie starożytnym Agora była rynkiem, pełniącym ważną rolę komunikacyjną.
W założeniu projekt realizowany pod tą nazwą ma mieć charakter trans-sektorowy i zaangażować do współpracy licznych partnerów.
Ma on stanowić przygotowanie do działań praktycznych, poprzedzonych stworzeniem wytycznych oraz rozwojem koncepcji strategicznych dla rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie Morza Bałtyckiego.

informacje dodatkowe

„Baltic 21 Lighthouse Project AGORA initiated!”, Betina Meliss, (W:)Baltic 21. Newsletter 2/2005, s. 7.

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

http://www.agora-tourism.net/

adres

Betina Meliß,Greifswald University
Makarenkostr. 22, 17487 Greifswald, Germany
tel.:+49/(0)3834 864541;fax +49/(0)3834 864542
email: agora@uni-greifswald.de