« Powrót do listy

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystyka

koszt projektu

548.058,23

cel

Celem programu „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” jest stworzenie produktu turystycznego a wraz z nim warunków do dobrego zapoznania się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej. Właściwe docenienie wartości duchowych i materialnych związanych z drewnianymi kościołami powinno przyczynić się do zwiększenia troski o zachowanie ich w historycznej postaci zarówno, jeżeli chodzi o bryłę kościoła, wnętrza, cmentarz przykościelny a także otaczający krajobraz. Program ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną zależność. Szlak kościołów drewnianych prowadzonych jest wokół puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna. Pokazuje, więc jak bliskie było w dawnych czasach współistnienie człowieka ze środowiskiem naturalnym (lasem), jak bezpośredni był związek między kulturą a naturą.

realizator

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

partnerzy

 • Gmina Czerwonak,
 • Miasto i Gmina Murowana Goślina,
 • Gmina Kiszkowo,
 • Miasto i Gmina Pobiedziska,
 • Miasto i Gmina Skoki,
 • Miasto i Gmina Swarzędz,
 • Parafia w Kicinie,
 • Parafia w Wierzenicy,
 • Parafia w Uzarzewie,
 • Parafia w Węglewie,
 • Parafia w Sławnie,
 • Parafia w Kiszkowie,
 • Parafia w Łagiewnikach Kościelnych,
 • Parafia w Jabłkowie,
 • Parafia w Raczkowie,
 • Parafia w Skokach,
 • Parafia w Rejowcu,
 • Parafia w Długiej Goślinie,
 • PTTK Odział Poznań Nowe Miasto,
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania,
 • Informacja Turystyczna w Owińskach,
 • Gminne Centrum Informacji w Murowanej Goślinie.

odbiorcy

Mieszkańcy i turyści.

rezultaty

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

 • opracowanie merytoryczne przebiegu trasy,
 • oznakowanie drogowe szlaku,
 • ustawienie tablic informacyjnych przy obiektach,
 • opracowanie i wydanie map wielkoformatowych,
 • przygotowanie materiałów kartograficznych z prawami autorskimi,
 • przygotowanie i wydanie przewodnika „Szlak Kościołów Drewnianych” oraz „Gdzie jeść, gdzie spać ….”,
 • opracowanie merytoryczne i wydanie płyty muzycznej CD z muzyką sakralną,
 • opracowanie merytoryczne i wydanie płyty DVD zawierającej multimedialną prezentację szlaku,
 • opracowanie strony internetowej dot. „Szlaku Kościołów Drewnianych”,
 • wykup powierzchni wystawienniczej i organizację stoiska na Targach „Tour Salon 2007”,
 • spotkania promocyjne z mediami,
 • organizację „dni otwartych” na szlaku kościołów drewnianych – objazd promocyjny Szlaku,
 • warsztaty szkoleniowo – informacyjne dla zarządców obiektów sakralnych i służb ochrony zabytków, dla samorządów oraz dla organizacji turystycznych,
 • wydanie materiałów i gadżetów promocyjnych.

rezultaty społeczne

Projekt prowadzony był w małych miejscowościach (często małych wsiach), dlatego też doskonale wpłynął na rozwój inicjatyw lokalnych oraz integrację miejscowej ludności. Projekt wpłynął również na rozwój małej przedsiębiorczości w sektorze usług dodatkowych w turystyce (często na teren wsi przyjeżdża w jeden weekend tylu turystów, ilu przed projektem odwiedzało daną wieś przez cały rok).
Oto dane statystyczne świadczące o sukcesie projektu:

 • w okresie 4 miesięcy szlak zwiedziło ponad 12.000 turystów,
 • strona internetowa zanotowała ponad 6600 odwiedzin, co daje ponad 1000 odwiedzin miesięcznie,
 • o 8 % zwiększyło się obłożenie miejsc noclegowych w terenie.

Szlak stał się jednym z najmodniejszych miejsc wycieczek weekendowych mieszkańców Poznania i okolic oraz pielgrzymek turystów z różnych części Polski. Dla terenu Puszczy Zielonka i jej promocji dużym sukcesem jest także duże zainteresowanie mediów zarówno elektronicznych jak i tzw. papierowych. Przewodnik „Podróż po dwunastu kościołkach drewnianych” wraz z płytą muzyczną poprzez limitowaną edycję jest jednym z najbardziej pożądanych do pozyskania materiałów promocyjnych. W ostatnim czasie Związek także przygotował poza projektem kilka wycieczek autokarowych po szlaku. Miejsca na ostatnie dwie edycje (ok. 100 miejsc) zostały zarezerwowane w ciągu 2 dni, a lista rezerwowa na wyjazdy sięga ponad 100 osób na każdy.

rezultaty ekologiczne

Puszcza Zielonka to kompleks leśny położony na północny-wschód od Poznania, który od 1993 roku został objęty ochroną poprzez utworzenie Parku Krajobrazowego. Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” ( wraz 5 rezerwatów przyrody) należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce. Jest to zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej. Po jego utworzeniu stało się oczywiste, że bez czynnego udziału najważniejszych gospodarzy tego terenu, czyli gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki nie ma perspektyw na prawdziwą i realną ochronę zasobów przyrodniczych Parku. Jako dwa podstawowe zagrożenia dla dziewiczego terenu Parku Krajobrazowego przedstawiono (podczas spotkania Nadleśnictwa z gospodarzami gmin) mieszkańców działek letniskowych usytuowanych na obrzeżu Parku oraz dużego napływu turystów. Dlatego też, aby skanalizować ruch turystyczny na tym terenie od 2000 roku Związek Międzygminny Puszcza Zielonka postawił sobie jako jedno z zadań budowę infrastruktury turystycznej. Szlak Kościołów Drewnianych usytuowany jest wokół Puszczy Zielonka i pozwala na odciążenie środowiska przyrodniczego od części turystów, którzy zamiast wybrać dojazd do centrum Puszczy i ew. wycieczki w tym terenie wybierają się do Kościołków. Dodatkowo w ramach projektu beneficjent oznakował także dojazd do wszystkich obiektów szlakami rowerowymi, pozwalając na bezpieczny i ekologiczny dostęp do obiektów. Aby wprowadzić ład i porządek na szlakach turystycznych „ślady po turystach”, jakimi są pozostawiane śmieci, Związek Międzygminny Puszcza Zielonka podpisał także umowę na sprzątnie terenów szlaków turystycznych z skazanymi z Zakładem dla Skazanych w Koziegłowach.

źródła finansowania

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

dodane przez

DFE

email

biuro@puszcza-zielonka.pl,
turystyka@puszcza-zielonka.pl

adres

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA”,
NOWY RYNEK 8
62-095 MUROWANA GOŚLINA