« Powrót do listy

Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny

Kategorie w których występuje projekt:
Edukacja ekologicznaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIKulturaOchrona przyrodyPolska

kraj

Polska

koszt projektu

180 tys. zł

cel

Celem tego projektu jest stworzenie sieci wszelkich instytucji, organizacji, firm i indywidualnych osób, które byłyby zainteresowane działalnością i współpracą na polu kultury, ekologii czy turystyki na terenie Pogranicza polsko-białoruskiego.

realizator

Stowarzyszenie Uroczysko. Istnieje od 1996 roku w Supraślu, a od roku 2005 funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz Supraśla, regionu i kraju, w myśl założeń idei zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem różnorodności kulturowej, narodowościowej, religijnej i etnicznej tego obszaru. Działalność Stowarzyszenia wspierana jest pracą grona ekspertów, naukowców, ekologów, przyrodników, pedagogów, animatorów kultury, artystów i wolontariuszy. Środki finansowe na działalność pozyskuje ze źródeł krajowych oraz funduszy europejskich.

partnerzy

Organizacją, która pomagała Stowarzyszeniu Uroczysko zarówno w przygotowaniu jak i realizacji projektu było Centrum wsparcia informacyjnego inicjatyw społecznych „Trzeci Sektor” z Grodna – młodzi, prężni ludzie, którzy znają się na projektach europejskich lepiej niż niejeden obywatel UE.
Oprócz niej można wymienić szereg organizacji po stronie polskiej: AGRO-GROUP Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja Zielone Płuca Polski, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, Gmina Supraśl, TOWARZYSTWO AMICUS, Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ŻUBR” w Białowieży, AGROTURYSTYKA NA PODLASIU, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Muzeum podlaskie w Białymstoku, Andrzej Jałoza – Nieprofesjonalni Twórcy Ziemi Hajnowskiej, DAUTENIS Muzyka Folkowa z Suwalszczyzny, Stowarzyszenie „Dyliżans Kulturalny”, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Izba Regionalna w Janowszczyźnie, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, Zespół „Czeremszyna”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Towarzysztwo Krzewienia Kultury „LOTOS” w Studziankach, Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej z Lipska, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu; jak i białoruskiej: Towarzystwo Twórców Ludowych, Słonimskie krajoznawczo-historyczne i kulturologiczne towarzystwo rejonowe im. Haljasza Leuczyka, GRODZIEŃSKIE OBWODOWE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE MŁODYCH NAUKOWCÓW “VIT”, Niemen Environment.

odbiorcy

Mieszkańcy regionu oraz instytucje, organizacje, firmy i indywidualne osoby, które są zainteresowane działalnością i współpracą w zakresie kultury, ekologii oraz turystyki na terenie Pogranicza polsko-białoruskiego.

okres realizacji

marzec-grudzień 2006

rezultaty

Do rezultatów projektu należy zaliczyć:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi organizacjami pozarządowymi na terenie pogranicza.
 • zapoznanie mieszkańców z tradycjami kulturowymi regionu.
 • przedstawienie mieszkańcom walorów ekologicznych i turystycznych obszaru.
 • stworzenie cyklu imprez przyrodniczo – kulturalnych.
 • stworzenie strony internetowej projektu.

źródła finansowania

 • 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska -Bialoruś – Ukraina,
 • 10% z rezerwy centralnej budżetu państwa,
 • 10 000 z Gminy Supraśl,
 • NFOŚiGW w Warszawie,
 • WFOŚiGW w Białymstoku,
 • środki własne

informacje dodatkowe

www.ekokultura.pl

dodane przez

DFE

url

www.ekokultura.pl
www.sektar.cjb.net

adres

Stowarzyszenie „UROCZYSKO”
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
tel. 480857412-105, faks. 480857412-105
e-mail: uroczysko@uroczysko.pl