« Powrót do listy

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego

Kategorie w których występuje projekt:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm FinansowyPolska

cel

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego – Liceum Ogólnokształcącego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” został zrealizowany w celu rozwiązania problemu, jakim jest rosnące zanieczyszczenie powietrza. Ma to istotne znaczenia dla Powiatu Słupeckiego z uwagi na fakt, że w jego granicach znajdują się obszary chronione objęte siecią NATURA 2000- Nadwarciański Park Krajobrazowy i Powidzki Park Krajobrazowy. Utrzymanie dobrej jakości powietrza można uzyskać poprzez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, termomodernizację budynków, a także zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego też powiat słupecki musi poszukiwać najkorzystniejszych dla ochrony środowiska rozwiązań w zakresie własnych inwestycji zmieniając w sposób istotny technologie stosowane w instalacjach i urządzeniach na takie, które gwarantują efektywne wykorzystanie energii. Wykonanie prac termomodernizacyjnych w Słupcy w obiektach użyteczności publicznej powiatu- LO i SPZOZ przyczyni się do zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w wyniku wprowadzenia planowanych zmian. Oszczędność zużycia ciepła co przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z kotłowni.

realizator

Powiat Słupecki

odbiorcy

Uczniowie, pacjenci i pracownicy placówek.

okres realizacji

07.2007 – 10.2008

rezultaty

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji udało się ograniczyć straty ciepła w obiektach, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie zapotrzebowanie na energię cieplną. Efektem ekologicznym realizacji tego przedsięwzięcia jest ograniczenie straty ciepła w budynkach , a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, oszczędność zużycia ciepła przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych poprawiło komfort warunków pracy oraz przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Przeprowadzone prace z zastosowaniem najbardziej optymalnych wariantów rozwiązań termomodernizacyjnych, przy zastosowaniu wysokiej jakości wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, zastosowano nowe wysokiej jakości materiały, co pozwoliło osiągnąć wysokie efekty ekologiczne. Podczas wykonywania prac modernizacyjnych zadbano o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowano pierwotne walory budowli chroniąc jednocześnie dobra kultury współczesnej.

źródła finansowania

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy.

dodane przez

DFE

email

promocja@powiat-slupca.pl

adres

Powiat Słupecki,
ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca