« Powrót do listy

Agroturystyka szansą dla regionu

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoPolskaTurystykaZielony biznes

kraj

Polska

rejon

obszar 14 gmin położonych w Dolinie Środkowej Odry oraz na Pogórzu Kaczawskim

koszt projektu

359 120 PLN

cel

Celem projektu jest wyposażenie rolników w wiedzę i umiejętności które pozwolą mieszkańcom terenów wiejskich poprzez kształcenie ustawiczne, zdobycie kwalifikacji umożliwiających uzyskanie dodatkowych dochodów w gospodarstwach rolnych. Cele zostaną osiągnięte poprzez

  • szkolenia zawodowe składające się z części teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinie agroturystyki –organizacja działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym, możliwość tworzenia pro-duktów lokalnych – 96 godzin
  • indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie analizy i możliwości podjęcia dodatkowych do-chodów w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej -16 godzin

Beneficjentami końcowymi są osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, rolnicy i domownicy zainteresowani podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa. Obszar objęty projektem to 14 gmin położonych na obszarze Doliny Środkowej Odry pomiędzy Wrocławiem i Głogowem oraz tereny Gór i pogórza Kaczawskiego. Szkolenia zawodowe przeznaczone są dla 140 osób. Czas trwania projektu to 24 miesięcy.

realizator

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

partnerzy

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” (Legnica)

odbiorcy

osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, rolnicy i domownicy zainteresowani podjęciem dodatkowej działalności w zakresie rozwoju agroturystyki

rezultaty

Zasadniczym rezultatem projektu jest umożliwienie rozwoju gospodarstw agroturystycznych w oparciu o istniejące walory przyrodnicze i kulturowe Doliny Odry oraz funkcjonujący rowerowy i kajakowy Szlak Odry. Inicjatywy takie dają większa szansę na osiągnięcie sukcesu powstałego gospodarstwa.

Dla uczestników szkoleń efektem jest uzyskanie umiejętności:

  • W zakresie samodzielnego prowadzania gospodarstwa turystycznego
  • Organizowania dodatkowych usług
  • Promocji swojej oferty
  • Przygotowania wniosków o środki na dofinansowanie swojej działalności.

źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny, źródła budżetowe państwa
projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

dodatkowe działania

możliwość uczestnictwa w projekcie Centrum pracy w Legnicy w ramach 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

informacje dodatkowe

własne

dodane przez

DFE

email

kacha@eko.org.pl

url

www.arleg.com

adres

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG
ul. Rataja 26
59-220 Legnica
tel. 076 862 27 77 fax. 076 862 09 68
e-mail: mariusz.kolodziej@arleg.com