« Powrót do listy

Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoKulturaPolska

koszt projektu

10 450 496, 99 PLN

cel

Projekt bazuje na zapisach Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi naturalny fundament dla tworzenia państwowej strategii ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce. W szczególności projekt realizuje cel strategiczny, jakim jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych i cel cząstkowy: kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne. Założenia projektu zostały zarysowane jako elementy stanowiące bieżący program ochrony i konserwacji postulowanej strategii ochrony ciągłości i tożsamości kulturowej Bielańsko-Tynieckiego parku kulturowego reprezentującego unikalne walory historyczno kulturowe. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jest zabytkiem, wpisanym do Rejestru Zabytków Krakowa pod numerem A-1033. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rewitalizacja obiektu światowego dziedzictwa kulturowego.

realizator

Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu

odbiorcy

Użytkownicy obiektu, mieszkańcy regionu oraz turyści.

rezultaty

W wyniku przeprowadzonych prac konserwatorsko-modernizacyjnych jeden obiekt zabytkowy zostanie zaadaptowany na cele kulturalne i turystyczne, powstanie jeden nowy punkt informacji turystycznej i kulturalnej, zostanie utworzony jeden markowy produkt turystyczny i kulturowy, tj. stała ekspozycja/wystawa prezentująca spuściznę dziedzictwa benedyktyńskiego na terenie Polski i Europy. Zostanie także udostępniona większa część Opactwa turystom.
Projekt jest początkiem dużego przedsięwzięcia reorganizacji ruchu turystycznego w Tyńcu, którego celem jest wskazanie turystom innych ciekawych miejsc w Tyńcu, jak wzgórze Winnica, Szpitalka i Grodzisko.
W wyniku realizacji projektu utworzony zostanie punkt informacji kulturalnej z ogólnodostępnym szerokopasmowym dostępem do Internetu. Będą mogli z niego bezpłatnie korzystać uczestnicy imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się w odrestaurowanych zabudowaniach Opactwa.
Oddane do użytku nowe sale konferencyjne przyczynią się w przyszłości do organizowania licznych imprez kulturalnych na szeroką skalę i przy wykorzystaniu nowoczesnych technik.
Efektem działań w ramach Projektu jest zakończenie trwającej od 1939 roku – tj. od powrotu Benedyktynów do Tyńca – odbudowy zabytkowego Opactwa. Wykończenie i modernizacja skrzydła południowego tzw. Wielkiej Ruiny pozwoliło na stworzenie w tych zabytkowych murach siedziby Benedyktyńskiego Instytutu Kultury, który rozpoczyna swoją działalność dnia 11.07.2008 r. Pierwsza oferta programowa BIK – przygotowana na okres do czerwca 2009 r. – proponuje szereg wydarzeń kulturalnych, warsztaty i kursy oraz rekolekcje, poprzez które promowane będzie benedyktyńskie dziedzictwo kultury, historii i duchowości.
Efekty realizacji projektu:

  • Wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
  • Podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego.
  • Ułatwienie dostępu do obiektów kultury poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej.

W organizowanym przez Województwo Małopolskie i Gazetę Krakowską konkursie pn. „Małopolski Lider ZPORR” tyniecki projekt zajął II miejsce pośród ponad 600 projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006.

rezultaty społeczne

Projekt przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy oraz do pobudzenia rozwoju gospodarczego dzielnicy Krakowa – Tyńca, poprzez urozmaicenie walorów kulturalno – turystycznych i, tym samym, zwiększenie liczby odwiedzających. Stwarza on infrastrukturę dla obsługi turystycznej.

rezultaty ekologiczne

Równolegle do projektu odbudowy Wielkiej Ruiny przeprowadzono modernizację całego systemu grzewczego. Dzięki temu powstał ekologiczny system samoodnawialny. Korzysta on z ciepła pobieranego z wnętrza ziemi oraz z energii słonecznej, by ogrzewać wodę. Ta rurami płynie do kościoła i klasztoru. Ogrzewa budynki, a jednocześnie ciepła woda jest używana do mycia i gotowania. Ciepło jest wydobywane z wnętrza ziemi, z głębokości 100 metrów, za pomocą dwóch specjalnych pomp.
Drugim źródłem jest 30 kolektorów, które zbierają energię słoneczną. Znajdują się one w klasztornych ogrodach. Ponadto, w razie większych mrozów, mogą zostać uruchomione systemowe zapasy gazu i oleju. Gdy na dworze panuje lekki mróz, pompy ciepła wystarczą, by ogrzać wszystkie pomieszczenia i kościół. Gdy mróz jest większy, automatycznie włączają się „dogrzewacze” na gaz i olej. W całym budynku Wielkiej Ruiny zastosowano ogrzewanie podłogowe, połączone z nowym systemem. Dzięki temu systemowi znacznie zmniejszono wydzielanie dwutlenku węgla, co z pewnością wpłynie na otoczenie klasztoru.

źródła finansowania

Całkowita wartość projektu: 10 450 496, 99 PLN:
Wartość wkładu UE: 3 245 544, 00 PLN (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006);
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4 130 896,60 zł;
Dotacja Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 2 593 412,39 zł;
Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 154 650,00 zł;
Dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 280 000,00 zł;
Środki własne – 45 994,00 zł

dodane przez

DFE

adres

Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30- 398 Kraków