« Powrót do listy

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez narzędzie internetowe

Kategorie w których występuje projekt:
PolskaProgram LIFEZielony biznes

koszt projektu

1.000.000 Euro

cel

Opracowanie narzędzia internetowego Menadżer Środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które umożliwi wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem przez firmy każdego rodzaju, bez względu na ich rozmiar, z wykorzystaniem umiejętności i zasobów własnych firmy. Menadżer Środowiska będzie wypracowany na bazie wiedzy, informacji i doświadczeń 250 polskich MŚP zrzeszonych w programie Czysty Biznes, realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Cele szczegółowe projektu to:

 • podniesienie świadomości środowiskowej polskich MŚP,
 • identyfikacja modelowych rozwiązań najczęstszych problemów środowiskowych MŚP z 8 wybranych branż,
 • opracowanie pakietów materiałów szkoleniowych i instruktażowych dotyczących zarządzania środowiskiem w MŚP,
 • promocja przykładów najlepszych praktyk rozwiązań prośrodowiskowych i obniżenie negatywnego oddziaływania MŚP na środowisko,
 • udostępnienie polskim MŚP narzędzi do monitorowania ich oddziaływania na środowisko,
 • zapoczątkowanie procesu stałej przemiany kultury środowiskowej polskich MŚP,
 • promocja systemu zarządzania środowiskiem EMAS. Planujemy, że w efekcie realizacji projektu co najmniej 10 przedsiębiorstw wdroży system EMAS.

realizator

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1997 roku jako niezależna, niedochodowa i samorządna fundacja z siedzibą w Krakowie.
Została powołana w celu kontynuowania i dalszego rozwijania programu Environmental Partnership for Central Europe (EPCE), stworzonego i realizowanego przez German Marshall Fund of the US w latach 1992-1997 w Polsce, z głównym biurem we Wrocławiu. Działamy jako członek Stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development, które wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego i oddolne działania na rzecz środowiska w Europie Środkowej. Nasze siostrzane fundacje działają w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii oraz na Słowacji.
Od 2004 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest organizacja pożytku publicznego.

partnerzy

Multimedia Communication, Regionalna Inicjatywa Biznesu Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej

odbiorcy

małe i średnie przedsiębiorstwa

okres realizacji

2004-2006.
Na obecnym etapie realizacji projektu, narzędzie jest dostępne tylko dla firm członkowskich Programu Czysty Biznes. W 2006 roku, gdy etap testowania narzędzia przy pomocy 250 MŚP – członków Programu Czysty Biznes zostanie zakończ

rezultaty

W ramach projektu LIFE-Environment uruchomione zostało narzędzie internetowe Menadżer Środowiska, zaprojektowane i przetestowane przy współpracy z grupą 250 MŚP – członków Programu Czysty Biznes. Menadżer Środowiska to:

 • narzędzie do monitorowania wpływu firmy na środowisko oraz zarządzania środowiskiem w firmie,
 • pakiety szkoleniowe dla 8 branż (turystyczna, biurowa, mechaniczna, spożywcza, medyczna, tworzyw sztucznych, motoryzacyjna, budowlana) oraz 8 obszarów (surowce, energia, woda, odpady, itp.) funkcjonowania firmy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez firmy oraz współpracy z CB,
 • dostęp do serwisów informacyjnych, Biuletynu, infolinii oraz kalendarza wydarzeń.

Ponadto, na potrzeby narzędzia internetowego:

 1. przygotowane zostaną diagnozy sytuacji ochrony środowiska w 250 firmach,
 2. opracowanych zostanie 75 przykładów wdrożeń usprawnień środowiskowych, programy zarządzania środowiskiem,
 3. polityki środowiskowe zostaną przygotowane przez 150 MŚP, członków Czystego Biznesu,
 4. około 120 projektów prośrodowiskowych zrealizowanych przez firmy Czystego Biznesu, weźmie udział w konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes.

rezultaty społeczne

Nastąpi wzmocnienie Programu Czysty Biznes:

 • wypracowanych zostanie 8 produktów branżowych w ramach Programu Czysty Biznes, odpowiadających na potrzeby MŚP,
 • polityki środowiskowe zostaną przygotowane przez 150 MŚP członków Czystego Biznesu, Tym samym, poszerzy się oferta Programu Czysty Biznes, który od 1998 roku pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Ponadto, nastąpi szerokie rozpropagowanie idei działań prośrodowiskowych:
 • w ciągu trzech lat realizacji projektu, około 120 projektów prośrodowiskowych zrealizowanych przez firmy Czystego Biznesu, weźmie udział w konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes,
 • dzięki publikacjom zamieszczonym w “Menadżerze Środowiska”, dobre praktyki wypracowane przez Program Czysty Biznes będą szerzej dostępne.

monitoring

 • Liczba wdrożeń – wartość oszczędności osiągniętych przez firmy
 • Efekty środowiskowe – monitorowanie za pomocą narzędzia internetowego emisji CO2 przez firmy uczestniczące w programie
 • Liczba firm aktywnie uczestniczących w

problemy

brak doświadczenia w Polsce w realizacji projektów w ramach programu LIFE;

źródła finansowania

LIFE ENVIRONMENT – 500.000 Euro; środki własne – 500.000 Euro

informacje dodatkowe

własne

dodane przez

DFE

email

kropla@eko.org.pl

url

www.eko-spec.pl
www.life.epce.org.pl
www.czystybiznes.pl
www.euro-eko-nagrody.pl

adres

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Bracka 6/6, 31-005 Kraków
tel.+48-12-422-50 88, 430 24 65; fax. +48-12-429-4725
e-mail: biuro@epce.org.pl