« Powrót do listy

Transgraniczny cykl maratonów rowerowych

Kategorie w których występuje projekt:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Program Interreg IIIPolskaTurystyka

kraj

Polska

koszt projektu

109 647 PLN

cel

Strategicznym celem projektu jest promocja aktywnej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim oraz zwiększenie liczby turystów. W długim okresie czasu realizatorzy projektu chcieliby stworzyć wizerunek terenów pogranicza oparty o rowerową turystyką, ukształtować wizję „rowerowej krainy”. Aby to osiągnąć postanowili rozpocząć od zorganizowania cyklicznej, lokalnej polsko-czeskiej imprezy rowerowej.

realizator

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR z Trzcińska.

partnerzy

Partnerem po stronie czeskiej była organizacja mająca doświadczenie w organizowaniu maratonów Obcanske Sdruzeni A.S.A z Turnova. Partnerami w ramach realizacji projektu stały się również gminy Karpacz i Szklarska Poręba, które współfinansowały projekt.

odbiorcy

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli polscy i czescy uczestnicy maratonów. Pośrednio na organizacji maratonów skorzystali mieszkańcy terenów oraz gminy w ramach, których przebiegały trasy maratonów.

okres realizacji

Luty 2006 – październik 2006.

rezultaty

Przeprowadzone maratony wpłynęły na wzrost liczby turystów na terenie zaangażowanych gmin, co przełożyło się z jednej strony na wzrost zysków miejscowych usługodawców; z drugiej zaś wpłynęło na wzrost świadomości samorządowców odnośnie roli i potrzeby wspierania i promowania turystyki rowerowej oraz wzrost zainteresowania współpracą z organizacjami pozarządowymi. W długim okresie czasu projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego na terenach, na których odbywają się maratony.

problemy

W trakcie realizacji projektu pojawił się szereg problemów. Największym była nieodpowiedzialność partnerów: część gmin pomimo ustnych ustaleń wycofała się ze współpracy w realizacji projektu, partner czeski okazał się nieprzygotowany do merytorycznego i praktycznego realizowania założeń projektu – zorganizowano dlatego tylko jeden, a nie jak zakładano dwa maratony po stronie czeskiej. Sytuacją, która skomplikowała działania było również późne podpisanie umowy na realizację projektu. Utrudnieniem okazała się również niechęć organizacji organizujących podobne, lecz komercyjne przedsięwzięcia.

źródła finansowania

W 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska,
15% wkład własny

dodane przez

DFE

url

www.mtb-tour.pl

adres

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor”
Trzcińsko 21, 58-520 Janowice Wielkie
Tel. 48757515105
E-mail: faktor@ faktor.org.pl